Artikelindex

 

 

Een cliënte van André zei tot verbazing van André van 27 februari 1982 een voorspelling van André had gelezen over de vuurwerkramp in Enschede. Het bleek dat hij toen verschillende voorspellingen in dat blad heeft gedaan wat hij allang was vergeten.

 

 

 

 

 

 

 

Vorige week berichtten wij in Privé over de opmerkelijke contacten van de zingende paragnost André Groote met de doden.
In deze reportage doet de 37-jarige Zwolse helderziende enkele opzienbarende voorspellingen.
Helderziende André Groote uit Zwolle denkt lang na over de vraag. Met de hand op het voorhoofd staart hij met zijn blauwe ogen naar het plafond.
Dan opeens, alsof hij de boodschap net heeft ontvangen: "Nee, de aarde zal nooit vernietigd worden door een atoomoorlog. Nooit!
Er zullen zich wel gigantische natuurrampen voordoen. Te beginnen in de buurt van China en Vietnam. De gevolgen zullen zich ook hier manifesteren. Vloedgolven zie ik ook.
Ook grote milieurampen zullen plaatsvinden. De mensen zullen hard moeten aanpakken, willen ze het te boven komen; maar zij die nu leven, maken het niet mee. Het ligt ver in de toekomst, de mensheid zal het echter redden.
Sterker nog: ik zie een toekomst, waarin planten, dieren en mensen zich bewust gaan worden van hun geestelijke en lichamelijke bestaan.
Het kannibalisme dat de mensen nu op elkaar en op de planten en dieren uitoefenen, is dan niet meer nodig.
Er zal een bewustzijn komen, waardoor gedachten en wensen stoffelijk gemaakt kunnen worden. De taal is dan overbodig, want er is communicatie mogelijk via de geest tussen alles wat er bestaat.
Reizen in tijd en ruimte is dan voor iedereen mogelijk. Zoals wij nu naar Amerika gaan, kunnen we dan werelden en planeten in de onbeperkte uitgestrektheid van het universum trekken.
Maar een atoomoorlog? Nee, dat zal nooit gebeuren!
André Groote, een Nederlandse Nostradamus?
Deze Franse arts, astroloog en ziener was immers degene, die in de 16e eeuw voorspellingen deed die eeuwen later bleken uit te komen. Min of meer tenminste, want de aanwijzingen die hij gaf waren dermate vaag, dat ze dikwijls voor velerlei uitleg vatbaar waren.
Een gegeven, dat zeker niet van toepassing is op de voorspellingen die zijn Nederlandse collega uit de 20e eeuw heeft gedaan. Want André's voorspellingen zijn wel duidelijk omschreven en kwamen tot nu toe tot veler verbazing beangstigend exact uit.

Al tijdens zijn jeugd viel het André' s ouders op dat hij af en toe iets opmerkte, dat even later precies bleek uit te komen.
Meestal echter werd het aan het toeval geweten dat André het bij het rechte eind had. Dikwijls ook waren zijn voorspellingen versluierd door kinderlijke fantasieën (redactie website: zie ook zijn biografische boek Parazicht), waardoor de aandacht werd afgeleid.
Zijn broer Ben: Ik dacht vroeger altijd: die is niet goed wijs!
Op den duur ging het tot je doordringen, dat het wel klopte. Je ging eraan wennen. Maar we hebben er in onze familie lang over gedaan om het te accepteren, dat André paranormaal begaafd is."
Zijn zus Anneke beschrijft een voorval dat diepe indruk maakte in het gezin Groote. Een trieste gebeurtenis, die echter tevens een overtuigend bewijs leverde voor André's wonderlijke gaven.
"Het gebeurde zo'n 14 jaar geleden, André was toen 23.
Oom Bert was bij ons op visite en deed een dutje in de voorkamer. André was al vier keer naar hem toe gelopen om naar hem te kijken.
Toen mijn moeder vroeg waarom hij dat deed zei hij, dat het niet goed ging met oom Bert. Verder niets. Een paar uur later vertrok mijn oom met mijn ouders naar Groningen om daar een paar dagen te logeren.
André bleef maar over hem piekeren.
Opeens vertelde hij ons: "Ik voel het, oom Bert gaat dood. Morgenvroeg om halfacht zal hij plotseling in bed overlijden aan een hersenbloeding."
Wij wisten niet wat we met deze mededeling moesten beginnen. Ik had aan mijn oom die middag niets kunnen merken. Ik kon het niet serieus nemen.
De volgende ochtend kwam echter de grote schok. Tegen achten belde mijn moeder vanuit Groningen op. Oom Bert was om halfacht overleden, in bed, aan een hersenbloeding!
Thuis konden wij toen niet meer om André's helderziende gaven heen. Opeens beseften we dat alle uitgekomen voorspellingen, die André in het verleden had gedaan, niets met toeval te maken hadden!" De toekomst ligt vast

 

André zelf bevestigt het verhaal.
"Zolang ik me weet te herinneren kon ik regelmatig in de toekomst kijken. Als klein jongetje voorspelde ik al dat ik een gat in mijn hoofd zou vallen. Een paar dagen later gebeurde het.
Op een ochtend werd ik om halfzes wakker. Ik kon niet meer in slaap komen. Ik liep naar mijn ouders en vertelde dat mijn vriendje Hedwig zo-even was gestorven aan een hersenbloeding.
Een paar uur later op school vroeg de onderwijzer om aandacht.
Hedwig was gestorven, precies zoals ik had beschreven, om halfzes!
Dat soort zaken stapelden zich op. Ik voorspelde dat de school zou afbranden. Het gebeurde.
Ik vertelde op een avond, ik was toen in Apeldoorn, dat er de volgende dag een grote brand zou uitbreken, in het centrum. De morgen erop keek ik met mijn broers vanaf het perron naar een grote brand...
Ik kan het niet helpen, ik zie zoiets, hoor het, of voel wat een ander voelt, als hij of zij in een doodsstrijd verkeert of zelfmoord wil plegen. Dat krijg ik heel sterk door, zelfs in beelden.
De dingen liggen vast in de tijd. Er valt niets tegen te doen, je kan niet ingrijpen.
Ik zal een voorbeeld geven. Twee jaar geleden zocht een vrouw mij op. Ze had huwelijksproblemen. Zij gaf mij een foto van haar man. Ik kreeg beelden binnen.
Ik zag problemen tussen haar man en zijn vader, en ik waarschuwde haar, dat de problemen opgelost moesten worden, omdat er anders ernstige problemen zouden gebeuren. Opeens moest ik aan een schedelbasisfractuur denken.
Ik vroeg of haar schoonvader een ongeluk had gehad.
Dat was niet zo. Toen zag ik wat er ging gebeuren. Een verschrikkelijk iets, maar ik durfde het haar niet te vertellen. Het was een financiële kwestie met een fataal einde.
Voordat ze weg ging, vroeg ze mij of ze haar man moest verlaten.
Ik voelde dat ik haar moest aanraden het voorlopig maar niet te doen.
Vorig jaar zomer belde ze me op. "André", zei ze, "het is gebeurd." Ondanks alle verzoeningspogingen die ze had gedaan, was de ruzie tussen haar man en zijn vader geëscaleerd. Ze waren gaan vechten. Haar schoonvader was gevallen en bleef dood liggen.
Het bewijst dat de toekomst vastligt. Er valt niet in te grijpen. Toch was het goed dat die vrouw mij opzocht en ik haar kon vertellen, dat ze bij haar man moest blijven. Want wat blijkt: zij was getuige van het gevecht.
Daardoor kon ze voorkomen dat haar man ten onrechte wegens moord zou worden veroordeeld."

 

 

De juiste lottocijfers

 

Voorspellingen, bij uitstek een gave om rijk te worden? Van tevoren weten, wat de winnende cijfers bij een lotto zullen zijn?
André geërgerd: "Fout! Ik zei al: alles ligt in de toekomst vast. Zoals ook vaststaat, dat 'meneer Peterse' de lotto zal winnen en niet ik.
Laat iedere helderziende het maar proberen. Het heeft geen zin.
Het zou mogelijk kunnen zijn winnende cijfers te voorspellen, maar niet de trekking, waarop ze van toepassing zijn.
Iemand die het wetenschappelijk berekent, heeft meer kansen dan een helderziende. Trouwens, het interesseert mij niet. Het is zo onbelangrijk.
Ik neig niet naar materie, dat heeft het leven al zo oppervlakkig gemaakt.
Mensen doen wel eens een beroep op me, als ze hun portefeuille hebben verloren. Dan zeg ik steevast: wat heeft u nog over, wees daar maar gelukkig mee.
Een goede paragnost gebruikt zijn gave om mensen te helpen, te genezen en niet om armbanden op te sporen.
Voordat ik in Tv-privé optrad, voorspelde ik dat de mevrouw uit het publiek die tijdens de uitzending vooraan zou komen te zitten, last had van haar rechterheup. Dat kwam uit.
Zo'n helderziende waarneming heeft betrekking op mensen en emoties. Dat is iets anders dan lottoballetjes."
André Groote praat liever over zijn vermogen om mensen te genezen.
Zo'n acht jaar al houdt hij praktijk in zijn flat in een Zwolse buitenwijk. Een drukke praktijk.
Honderden mensen komen met lichamelijke en geestelijke mankementen bij hem en velen gaan opgeknapt weer naar huis.
André claimt niet dat hij almachtig is en ook niet dat hij de zieke altijd van a tot z kan behandelen.
Het liefst wil hij meehelpen de puzzel op te lossen. Diagnose stellen, om artsen, of in geval van misdaad of vermissing, de politie op het goede spoor zetten.
Vooral met artsen, fysiotherapeuten en psychiaters heeft hij een goede samenwerking.
André: "Het was zelfs een arts, die mij aanspoorde een eigen praktijk op te zetten. Sindsdien loopt het storm. Niet dat ik er rijk van wil worden. Geld is niet belangrijk.
Eigenlijk ben ik een paranormale socialist, die de mensen laat betalen naar de hoogte van hun inkomen.
Als patiënten bij mij komen zie ik niet alleen hun stoffelijk maar ook hun astrale lichaam. Dat is het kleurenenergieveld om de mens heen, met andere woorden, de geest. In het astrale lichaam ligt de informatie opgeslagen omtrent de ziekten die je hebt of nog zult krijgen.
Ook andere gegevens omtrent ervaringen in de toekomst of in het verleden liggen erin opgeslagen. Ieder lot is namelijk alvast omschreven. Dat is niet erg.
Het heeft een functie. Het feit dat iemand een misdadig leven lijdt of aan ziekten lijdt, heeft een doel ten opzichte van zijn omgeving.
Het leven ligt vast, het is geprogrammeerd. Na dit leven komt er weer een nieuw leven, daar ben ik van overtuigd. Reïncarnatie bestaat!

 

 

 

Het astrale lichaam

 

Vanuit iemands astrale lichaam wordt het gedrag van het stoffelijke lichaam bepaald," stelt André Groote.
"Geestelijke impulsen manifesteren zich in lichamelijke ziekten. Zoals je leeft word je ziek.
Het gebeurt wel dikwijls, dat artsen niet in staat zijn een juiste diagnose te stellen. Zij sturen de patiënten dan door naar mij.
Meestal lukt het mij wel en dan ben ik blij dat ik de arts hiermee weer op het goede spoor kan helpen.
Het astrale lichaam is dikwijls de sleutel tot huidige en toekomstige ervaringen.
André weet er tijdens openbare avonden voor belangstellenden verbluffende staaltjes van helderziendheid mee te leveren.
Hij beschrijft huwelijkssituaties en interieurs van woningen, waarin hij nooit één voet heeft gezet. Hij geeft tips inzake vermiste personen, vaak aan de hand van ontmoetingen van verwanten of foto' s. Dikwijls met succes, zoals een tijd geleden met een vermiste jongen in Amerika.
Het liefst echter houdt hij zich bezig met het helpen van lichamelijk en geestelijk zieke mensen.
Eigenlijk heeft hij een hekel aan voorspellen. "Wat heb je eraan? Wat kun je ermee doen, wat word je er beter van?
Alles ligt toch vast," is dan zijn verweer. Maar na enig aandringen is hij bereid ten aanzien van diverse personen en zaken in de toekomst te kijken.

 

 

Grote brand in Nijmegen

 

 

"De situatie in Polen, die ik overigens zo'n zes jaar geleden al voorspelde, zal nog ongeveer dertien jaar aanhouden. Dan zal het hele systeem in de Oostbloklanden gaan afkavelen. Het zal zich dan van binnenuit uithollen.
In Nederland zal er in de volgende eeuw een plaats door een grote calamiteit worden verwoest. Niet door oorlogshandelingen, maar door een ontploffing of iets dergelijks.
Dit jaar zal er een grote brand in Nijmegen plaatsvinden.
Een paar bekende Nederlanders zullen overlijden in de zomermaanden, en een vooraanstaande landgenoot wordt betrokken in een moordaffaire. Een belangrijke brug in ons land zal op instorten staan.
Wat personen betreft: Premier Van Agt zal nog lang niet uit de politiek verdwijnen. Hij is een vasthouder. Hij blijft. Dit kabinet zit hij uit. Joop Den Uyl krijgt dit jaar niet de kans om te bereiken wat hij wil. In '83 wel, maar dan door toedoen van een ander.
Over Wim Kan wil ik niets vertellen. Over Prinses Irene wel. Men onderschat haar sterke persoonlijkheid. Ze gaat verder, welke klappen zij ook krijgt. Sprekend en schrijvend zal zij zich in de toekomst manifesteren. De huwelijksproblemen die tot een scheiding met Carel Hugo leidden, heeft ze twee à drie jaar geleden als verwerkt. Ze wachtte alleen de juiste tijd af."
André Groote raakt vermoeid. De concentratie kost hem kracht.
Hij wil niet uitgeput raken. "Morgen moet ik weer fit zijn," besluit hij. "Dan wachten mijn patiënten weer op mij. Ik moet hun optimaal hulp kunnen geven. Dat is de opdracht die ik in dit leven mag vervullen."

 

Redactie website: aanvullende informatie betreffende zijn voorspellingen over de tsunami in Thailand en Indonesia. De situatie in Polen en de voorspelling wat er met de Oostbloklanden zou gebeuren.

Redactie website: Ook een voorspelling die verscholen zit in een gedicht uit 1986 in zijn boek "Paranormaal belicht" over de WTC-ramp in New York dat hier in het Engels vertaald is :

 

 

 

 

André Groote had in 1982 vloedgolven voorspeld in de buurt van China en Vietnam.
Er is een vloedgolf, een Ttsunami in Azië geweest, maar het is triest te weten dat na die vloedgolf er geen werkend alarmsysteem was ingesteld, zodat men in Indonesia (Java) weer niet wist dat er later een tweede vloedgolf aankwam.

Het artikel in Privé: