De UFO droom van André Groote

 

Rotstekening uit Oezbekistan (Bron foto: Sputnik Nr. 1, Stuttgart 1968).

Hans Bergman: Afbeelding van buitenaardsen die in een UFO reisden en in de bergen van China een videotheek van kristaldiscs voor een latere beschaving achterlaten om de beelden van de prehistorische geschiedenis van hun oude technische beschavingen in ons zonnestelsel op aarde te bewaren. Ze zouden van Mars kunnen komen, maar ik zie twee zonnen dus dat zal wel een ander zonnestelsel zijn. Misschien dat ze wel contact met Mars hadden voordat de atmosfeer van Mars door een asteroide werd weggezogen. Wellicht trilt het antwoord al vele eeuwen in die kristallen discs die in China onder de grond in een berg (hij wijst naar een berg) zijn verborgen? Misschien is het leven van de Aarde wel het zaad van Mars (wat al veel eerder zuurstof had dan de Aarde) en is het leven van Mars wel het zaad uit een ander zonnestelsel?

 

Planeet hoppen

  

Paragnost André Groote is in een droom meegereisd met een UFO en heeft in de vele gesprekken met mij zijn UFO beschreven.

André Groote zegt:

Een UFO bestaat uit twee gelijke kromme schalen met een egaal oppervlak. De twee schalen worden gescheiden door een smalle band die kan draaien. 

De huid van de UFO heeft een dunne laag van een koperkleurige legering met een goudglanzende reflectie, terwijl deze laag uit vele tegeltjes bestaat. De UFO maakt gebruik van de geheimzinnige Stealth (=stille) technologie, zodat het de radarecho's zal absorberen en onzichtbaar voor het radarscherm zal worden.

De UFO vliegt op de magneetkracht van een planeet en kan de snelheid van het licht bereiken. Een eigenschap van een echte UFO is dat de snelle beweging gepaard gaat met een voor de mens onhoorbaar geluid.

De lichte UFO verplaatst zich zó snel, dat er buiten de UFO een fluittoon met een hoge frequentie ontstaat die alleen door honden te horen is. Die hoge fluittoon is voor het menselijke gehoor niet waarneembaar.

Het zal duidelijk zijn dat bij een echte UFO, de aanwezige honden onrustig worden en vanwege de hoge fluittoon hard zullen weglopen. Wanneer een hond heel rustig bleef zitten dan kan het dus nooit een echte UFO-encounter geweest zijn.

De aarde staat model voor een UFO.

Magnetisme is hetzelfde als zwaartekracht.

De aarde heeft een vaste kern, want ik zie een rode vrucht met een pit erin. In de vaste kern van de aarde zitten protonen en neutronen waarvan het gewicht berekend kan worden.

Ook de andere planeten kunnen als voorbeeld van een UFO dienen. Als de aarde ijsdeeltjes of gruisdeeltjes om zich heen zou hebben, dan zou men dezelfde ringen als Neptunus verkrijgen. De 2 ringen van de planeet Neptunus draaien in een tegengestelde manier, want de planeten staan model voor de werking van de UFO's.

De UFO-schalen roteren daarom in tegengestelde richting. Door de tegengestelde draaiing van de twee schalen worden tegengestelde krachten, die op de smalle band van de UFO werken op een natuurlijke manier opgeheven. Men gebruikt daarvoor een vloeistof. In de draaiende UFO-band zit een vloeistof waarin zich evenwichtsbuisjes bevinden.

Deze evenwichtsbuisjes hebben een bolletje op een klein steeltje die bij een beweging het steeltje zal doen buigen. De evenwichtsbuisjes lopen door elkaar heen en werken als een kunstmatig evenwichtsorgaan.

De UFO zal tijdens zijn vlucht naar voren hellen om met het hele oppervlak van de UFO-schaal in de gekozen richting te vliegen.

We kunnen het met het menselijke evenwichtsorgaan in onze oren vergelijken, waarbij we automatisch ons hoofd naar voren hellen als we plotseling heel hard vooruit willen lopen.

In de draaiende UFO-schalen zitten fusiemachines die in één UFO-schaal een magnetische zuidpool en in de andere UFO-schaal een magnetische noordpool creëren. De kern van de UFO is het zwaartepunt en staat dus stil.

Het systeem van de draaiende UFO-schalen die naar voren kunnen hellen is eigenlijk een beweeglijke robot die naar elke richting kan draaien, zonder dat de wezens in het centrum van de UFO uit hun stoel vallen.

We kunnen de situatie het beste uitleggen met een tekening van de beroemde Nederlandse tekenaar Escher die veel met houtgraveringen werkte, waarop hij mensen op een multidimensionale trap naar alle richtingen laat lopen, zonder dat ze er van afvallen.

De fusiemachines in de schalen hebben in de kern van de UFO een kunstmatig zwaartepunt gecreëerd waar een opheffende werking vanuit gaat, zodat men tijdens de snelle bewegingen van de UFO, in welke richting dan ook, vrij en blij in de stoel kan blijven zitten.

Toen ik eens op reis ging met een vliegtuig kon ik duidelijk het verschil merken. Het was alsof ik in een museumkist vloog, want ik was het gevoel van de comfortabele en lichtschommelende UFO gewend.

De wezens in de UFO richten eerst een apparaat op de uitgekozen planeet om informatie in te winnen over de sterkte van de magnetische polen, hoe de magnetische poling is gericht, de rotatie van de poolas of het aantal omwentelingen en het gewicht van de vaste kern dat als zwaartepunt fungeert.

Het apparaat lijkt op een soort van laser, maar dat is het niet en probeert informatie te verkrijgen over de kleinste deeltjes die er bestaan. Het onderzoek naar de betrokken planeet gaat d.m.v. een "magnetische substantiële projectie" en via een "versterking van een magnetisch ontvangst-vertaalsysteem", zodat men direct informatie over de planeet kan verkrijgen.

Na de informatie verkregen te hebben zullen de 2 fusiemachines in de tegengesteld roterende schalen een noord- en zuidpool creëren, dat een spiegelbeeld moet zijn van de magnetische polen van de betrokken planeet.

Dan zal er een omkeerbare magnetische projectie plaatsvinden, een "heengaande" projectie van de noord- en zuidpool van de UFO naar het zwaartepunt van de planeet én een "teruggaande" echo projectie van de zuid- en noordpool van de planeet naar het zwaartepunt van de UFO.

De UFO kan zich op dit moment nog steeds niet bewegen, want er moet een evenwicht zijn van de versnelling van de zwaartekracht om het te laten bewegen, d.w.z. dat de versnelling van de zwaartekracht in de UFO gelijk moet worden gemaakt aan de versnelling van de zwaartekracht van de uitgekozen planeet.

De 2 fusiemachines creëren twee tegengestelde magnetische momenten die naar de kern van de planeet worden geprojecteerd (door de fusiemachines te richten naar de tegengestelde polen van de planeet) waardoor een magnetische "echo" van de planeet naar de UFO gaat. Indien de waarde van de versnelling van de zwaartekracht in beide zwaartepunten in evenwicht is zal de UFO gaan bewegen.

De wet om een UFO te laten bewegen:

"De "projectie" die van de 2 fusiemachines uitgaat (met het zwaartepunt in het centrum van de UFO) naar het zwaartepunt van de kern van de betreffende planeet zal gelijk zijn aan het spiegelbeeld van de 2 magnetische polen van de planeet, terwijl de waarde van de versnelling van de zwaartekracht van de uitgekozen planeet in het zwaartepunt van de UFO in evenwicht moet zijn."

Het is een voorwaarde dat de genoemde versnellingen in de zwaartepunten gelijk moeten zijn, want anders zal de UFO tijdens de projectie niet gaan bewegen. 

Deze wet is afgeleid van de formule 7g / 4yz of 7g = 4yz die hij -waar ik bij was- doorkreeg en op zijn krant van 13 april 1989 neerschreef.

(opmerking Hans Bergman:  The Transactional Interpretation of Quantum Mechanics van John G. Cramer gaat ook over een aanbiedingsgolf en een bevestigingsgolf op grote afstand. In de Wheeler-Feynman Electromagnetic Transaction blijkt het om een overdracht van energie en momenten op een (grote) afstand te gaan. Aanbieder zend "retarded" (achtergebleven) en "advanced" (voortuitgeschoven) golven uit waarbij de ontvanger of absorbeerder de transactie bevestigd door een bevestigingsgolf die tegengesteld advanced (voortuitgeschoven) is. Het proces herhaald zich tot energie en momenten (als echo?) zijn overgezonden en de transactie klaar is (golffunctie stort ineen). De UFO projecties van tegengestelde (magnetische) momenten naar een planeet geprojecteerd die weer een echo projectie vanuit de planeet veroorzaakt en de Transactionele Interpretatie van de Quantum Mechanica lijken veel op elkaar.)

Nu zal ik je de werking van de fusiemachines in de machinekamers uitleggen. De UFO maakt voor de voortstuwing gebruik van het elektromagnetische omkeerbaarheidsprincipe.

In één van de machinekamers van de UFO zag ik hoe 2 plasmabollen als een diabolo schuin in elkaar draaiden, terwijl die ook nog eens om hun eigen as draaiden. Er ontstaat zo een magnetische kracht die naar buiten gaat.

Er worden tegengestelde magnetische momenten gebruikt, die met het Chinese symbool Tao te verklaren zijn, waarin tegengestelde polen yin en yang samenwerken. Het samenwerkende Yin-Yang principe is in de plasma's van een UFO aanwezig en bestaan uit een tweepolige samenwerkende eenheid van magnetische momenten in de plasmabollen.

We moeten naar de macrokosmos kijken als voorbeeld van Yin en Yang. Als we een melkwegstelsel bekijken dan zien we uit de 2 tegengestelde polen slierten die dezelfde kant op draaien.

Een fusiemachine bestaat uit 2 plasmabollen waaruit een plasmaring te voorschijn komt. In de UFO-machine beweegt een robotachtige ring van kleine kromme beweegbare straalpijpjes om de plasmabol heen die het pulserende plasma naar buiten blaast, zodat er een complete concentrische plasmaring om de plasmabol ontstaat.

De beweging van de straalbuisjes is te vergelijken met de beweging van de armen van een zeeanemoon in een waterstroom. De tentakels van de zeeanamoon bewegen mee met de veranderende stroom net zoals de mechanische straalbuisjes dat doen en zo kan de plasmaring zich om de plasmabol bewegen en richten op een planeet.

In deze plasmaring gaat een cirkelvormige elektronenstroom lopen die tegengesteld is aan de cirkelvormige elektronenstroom in de plasmabol, zodat er weer tegengestelde magnetische momenten worden opgewekt die een sterke magnetische kracht naar buiten veroorzaken.

De concentrische ring kan men enigszins om de bol heen laten draaien om het in de richting van de planeet te sturen.

De kromme straalbuisjes zijn mechanisch beweegbaar en van een molybdeen-legering gemaakt om de hitte te kunnen weerstaan. Ze zijn in een kring bevestigd en kunnen naar alle richtingen worden gedraaid, maar de straalpijpjes zullen altijd in een golfbeweging met elkaar meedraaien, zodat men de plasmaring kan laten bewegen om de magneetkracht te richten.

De kleine ingenieuze robotachtige armen van de straalpijpjes zullen in een golfbeweging bewegen om het ringvormige plasma in de juiste richting naar de planeet te buigen.

De fusiemachine kunnen we een spoelenmachine noemen, omdat de kromme straalpijpjes aan het uiteinde, met kleine wikkelingen zijn omwonden, die het pulserende plasma onder een hoek in lagen aanbrengen. Het kromme straalpijpje heeft een duidelijk verschil in de binnendiameter.

Ik zie een analogie met de structuur van het oog van een vlieg dat in lagen is opgemaakt, waarbij de stand van de sprieten de hoek weergeeft waarin de lagen worden aangebracht.

De werking van een UFO is zó eenvoudig dat het in de toekomst met de juiste legeringen en een groot budget zou kunnen worden gerealiseerd.

Een UFO vliegt op het magnetisme en dat is een schone energiebron, maar het is beter om niet in de buurt van een UFO te komen die zijn evenwicht nog niet heeft bereikt of nog aan het sturen is.

Tijdens de gespiegelde projectie van het in evenwicht brengen van de waarde van de zwaartekracht van de planeet aarde in het kunstmatige zwaartepunt van de UFO (of tijdens het sturen), worden tijdelijk in de omgeving van de UFO gevaarlijke deeltjes geproduceerd, genaamd muonen. Dit is de reden waarom het beter voor de omstanders is om uit de buurt van een manoeuvrerende UFO te blijven, omdat ze anders aan die schadelijke straling worden blootgesteld.

De tweede formule of wet die André doorkreeg en die ik hier weergeef was:

 

http://deparagnost.andregroote.nl/form2.gif

 

waarbij 6Q de zesde magpulsatie is. (opmerking Hans Bergman: Na onderzoek ben ik er achter gekomen dat het de zesde magpulsatie van de Topquark blijkt te zijn, zie foto Fermilab. Dus de anti-topquark staat links en die is gelijk aan de zesde Magpulsatie -een eenheid die wij nog niet kennen- Als we de Fermilab foto bekijken zien we alleen de deeltjes van de anti-topquark terug, die zijn kennelijk belangrijk. We zouden kunnen concluderen dat bij het ontstaan van een topquark-anti-topquark paar de zesde Magpulsatie een vast gegeven moet zijn in de vorm van de deeltjes van de anti-topquark.

De Muon is weergegeven als de Griekse letter mu, v is de muonneutrino en b streepje erop is een anti-bodemquark, de 3 die in een 8 verandert kan de jet betekenen die vrijkomt uit de anti-bodemquark.

Ik wil ook opmerken dat André eerst heeft gezegd dat magnetisme hetzelfde is als zwaartekracht, welnu dat is op Topquarkniveau zeker het geval.)

 

Het water speelt in het productieproces van UFO's een belangrijke rol, omdat de lichte UFO in een groot dok, dat heel diep onder water ligt, op een scheepswerf wordt geproduceerd.

De UFO-fabriek is een groot rechthoekig gebouw dat op grote diepte in de oceaan ligt, waar de UFO's onder een grote druk worden gevormd. 

In de fabriek worden aan de lopende band UFO's gemaakt en het hele productieproces wordt door televisiecamera's geregistreerd en in de gaten gehouden, zodat alles op de beeldschermen in de controlekamer is te volgen.

De UFO's worden juist vanwege de grote druk van het water in de onderwaterfabriek gemaakt. De UFO-huid en het instrumentarium in het binnenste van de UFO bestaan uit stoffen met een licht gewicht, omdat men gebruik maakt van speciale sterke lichte stoffen.

Het lichte materiaal van de UFO-schalen bestaat uit verschillende lagen, waarbij de buitenlaag van metaal is en de binnenlaag van plastic is gemaakt. Het plastic kunnen we classificeren als een tweede generatie versterkte Kevlar vezel.

Mensen in witte pakken vliegen letterlijk in en uit het water om onderwater hun werk te kunnen doen.

Een UFO-bol bevindt zich heel diep onder het zeeniveau in een heel groot dok en "hangt" als een stekelvarken in het centrum van de fabriek. Over de hele bol zijn dunne pijpen bevestigd die aan de huid van de UFO vastzitten. Het valt op dat er van bovenaf 4 lange buizen schuin naar de "middellijn" van de UFO-bol lopen die met koeling te maken hebben, terwijl het lijkt alsof de UFO-bol aan de 4 buizen hangt.

Het productieproces of de vorming van een UFO kan men symbolisch met een geblazen glaslamp vergelijken, die snel weer wordt leeggezogen.

De twee halve bollen die in elkaar draaien worden nu volgens het principe van een pottenbakker onder hoge druk gevormd.

Als robotarmen zo snel schieten ook alle dunne pijpen in de vorm van de nieuw gevormde draaiende schalen, waarbij er een grote hitte op de metalen buitenlaag ontstaat, in de buurt van de plekken waar de dunne pijpen zich aan de huid hebben bevestigd.

Het lichte maar sterke huidmateriaal van de UFO zal dus eerst door de hoge druk in een bolvorm worden geblazen en daarna weer snel

worden leeggezogen, waarna de roterende UFO-schalen volgens het pottenbakkersprincipe worden gevormd, waarbij men ook hitte gebruikt.

Een UFO is onder zeer hoge druk gevormd en zou bij een eventuele UFO-ramp een grote krater kunnen veroorzaken. Een UFO is een beangstigende combinatie van robottechnologie en leven. En met een groot budget te maken.

 

The transactional interpretation of quantum mechanics

John G. Cramer, Rev. Mod. Phys. 58, 647 – Published 1 July 1986

Abstract

The interpretational problems of quantum mechanics are considered. The way in which the standard Copenhagen interpretation of quantum mechanics deals with these problems is reviewed. A new interpretation of the formalism of quantum mechanics, the transactional interpretation, is presented. The basic element of this interpretation is the transaction describing a quantum event as an exchange of advanced and retarded waves, as implied by the work of Wheeler and Feynman, Dirac, and others. The transactional interpretation is explicitly nonlocal and thereby consistent with recent tests of the Bell inequality, yet is relativistically invariant and fully causal. A detailed comparison of the transactional and Copenhagen interpretations is made in the context of well-known quantum-mechanical Gedankenexperimente and "paradoxes." The transactional interpretation permits quantum-mechanical wave functions to be interpreted as real waves physically present in space rather than as "mathematical representations of knowledge" as in the Copenhagen interpretation. The transactional interpretation is shown to provide insight into the complex character of the quantum-mechanical state vector and the mechanism associated with its "collapse." It also leads in a natural way to justification of the Heisenberg uncertainty principle and the Born probability law (P=ψψ  ), basic elements of the Copenhagen interpretation.